<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=200528320405620&ev=PageView &noscript=1"/>

Koncepcja leczenia All-on-4® – infografika dla pacjentów

13-06-2018 r.

Najlepsza w swojej klasie – Koncepcja leczenia All-on-4® Minimalnie inwazyjne rozwiązanie ze stałą odbudową pełnego łuku dla wysokiej satysfakcji pacjenta.

allon4 implanty noble biocare dentysta zabierzów haldent hubert trzepatowski

Koncepcja leczenia All-on-4® jest najlepsza w swojej klasie rozwiązań. Ale tylko w połączeniu z produktami Nobel Biocare. Wielu próbowało wiernie odtworzyć tę przełomową koncepcję, ale tylko my mamy naukowo udowodnione sukcesy.

 

Błyskawiczna poprawa jakości życia

Koncepcja leczenia All-on-4® zapewnia pacjentom bezzębnym i z nieuniknionym bezzębiem stałą pełnołukową protezę wspartą na czterech implantach w dniu zabiegu chirurgicznego. To szybko skutkuje zwiększoną satysfakcją pacjenta – w zakresie funkcji, estetyki, odczuwania, mowy i poczucia własnej wartości.

Krótszy czas leczenia

Dwa główne elementy znacznie zmniejszają złożoność leczenia, liczbę zabiegów i ogólny czas leczenia: nachylenie implantów w odcinku tylnym eliminuje potrzebę przeprowadzenia czasochłonnych procedur przeszczepiania kości, a natychmiastowe obciążenie skraca czas leczenia. 10

Niższe koszty

Koncepcja leczenia All-on-4® jest nie tylko najmniej czasochłonną opcja leczenia, ale również najmniej kosztowną w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia implantologicznego bezzębia i nieuchronnego bezzębia.

Stabilność nawet w przypadku minimalnej ilości tkanki kostnej

Poprzez nachylenie dwóch tylnych implantów można zastosować dłuższe implanty. To zwiększa kontakt kości i implantu oraz pozwala uniknąć augmentacji kości. Ponadto nachylone implanty mogą być zakotwiczone w przedniej części lepszej jakości kości, pomagając ominąć ważne struktury anatomiczne.